Informacje przedstartowe

Uwaga ważne info!

Bieg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2022 r. na terenie gmin Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów, Szerzyny i Ryglice graniczących z pasmem Brzanki.

…………………………………………………………………………………………………………

Długość trasy wynosi ok. 10 km, łączne przewyższenie 375m +, 180m- (w załączeniu do regulaminu opis trasy, mapa i profil trasy)

Start Biegu nastąpi o godz. 15.00 na stadionie sportowym w Olszynach.

Meta biegu - Punkt widokowy na Brzance.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub burz Organizator może przesunąć godzinę startu lub zmienić przebieg trasy.

…………………………………………………………………………………………………………

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od startu.

zawodnicy, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani.

Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić sędziemu lub telefonicznie do organizatora Szymon Witek Tel. 536 346 282, Renata Gogola Tel. 795 786 321.

Na trasie Biegu jest jeden punkt z napojami na ok. 5km trasy, w pobliżu szczytu Ostry Kamień.

Na trasie znajduje się jeden punkt kontrolny, jego ominięcie będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

………………………………………………………………………………………………………..

Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (w Szkole Podstawowej w Olszynach), gdzie odbiorą numery startowe. Biuro będzie czynne w dniu startu w godzinach: 13:00 – 14:30

Obowiązkowa odprawa i w wejście zawodników do ogródka startowego nastąpi o godz. 14:45.

Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

…………………………………………………………………………………………………………

Zapewniamy transport zawodników przed biegiem z Brzanki na linię startu do Olszyn. Ze względów organizacyjnych prosimy o informację do dnia 09.06 do godz. 21:00, kto jest zainteresowany transportem. Od ilości osób chętnych na transport zależy godzina wyjazdu.

…………………………………………………………………………………………………

Przypominamy, że jeśli ktoś nie będzie mógł pobiec prosimy o informację zwrotną, celem zwolnienia miejsca.

………………………………………………………………………………………………….

Uff…to chyba wszystko na teraz.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

https://gckrzepiennik.pl/.../Bieg-na-Brzank%C4%99...

Pozdrawiamy

Organizatorzy